<?xml version="1.0"?> <users> <user>0F97D05704DEFB996F252E36093CD68A</user> </users>

Giới thiệu

Ngân hàng : Vietcombank chi nhánh hà nội

STK: 0491000143366

Chủ tài khoản: Phạm Văn Sơn


Ngân hàng: Viettinbank chi nhánh tây hà nội

STK:102005050988

Chủ tài khoản: Phạm Văn Sơn

Fans Page
0936 95 97 91